Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Τα αποτελέσματα του φθόνου


Τα αποτελέσματα του φθόνου είναι πολύ τρομακτικά. Παραμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Ίσως είναι ένα πάθος που δεν αισθανόμαστε πολύ γρήγορα την ύπαρξή του. Δεν μάς πονάει πολύ, όπως συμβαίνει να μάς πονούν άλλα πάθη. Αλλά όμως παραμορφώνει όλο τον πνευματικό μας οργανισμό.
Α) Ο φθόνος φανερώνει τη σαρκική ζωή. Κάθε πάθος που έχει σαν αποτέλεσμα να χάνει ο άνθρωπος τη Χάρη του Θεού συνιστά σαρκικό φρόνημα. Ο Απόστολος Παύλος απαριθμώντας τα έργα της σαρκός αναφέρει και το φθόνο.
Β) Ο φθονερός είναι τυφλός πνευματικά. Δηλαδή ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους, τυφλώνεται και έτσι δεν μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό και ακόμη δεν μπορεί να αισθανθεί τη Χάρη του Θεού. Ο όσιος Θαλάσσιος λέγει επιγραμματικά: «Νοῦ φθονερό τυφλώνει ὁ Θεός».
Γ) Ο διακατεχόμενος από το πάθος του φθόνου καταλήγει στην απιστία. Μήπως από το φθόνο τυφλούμενοι οι σύγχρονοι του Χριστού Ιουδαίοι δεν Τον αρνήθηκαν οπότε έπεσαν στην απιστία; 
Δ) Οι φθονεροί άνθρωποι δεν έχουν αγάπη. Ο φθονερός δεν μπορεί και δεν θέλει να αγαπά. Γι᾽ αυτό και ο φθονερός, κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι ξένος προς την αγάπη και ένοχος της κρίσεως του Θεού.
Ε) Ο φθόνος όμως καταστρέφει αυτός που τον έχει. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι, όπως τα βέλη που εξέρχονται από το τόξο όταν συναντήσουν ένα σκληρό αντικείμενο επιστρέφουν προς τον τοξότη, κατά τον ίδιο τρόπο οι ενέργειες του φθόνου γίνονται σ᾽ αυτόν που φθονεί πληγές. Ο φθονερός λυώνει διαρκώς από το φθόνο.
ΣΤ) Αλλά το πάθος του φθόνου προσβάλλει και τους ανθρώπους στους οποίους κατευθύνεται. Κάνει μεγάλο κακό, κυρίως αν δεν έχουν οι άλλοι δύναμη και πνευματική ανδρεία να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
(Από τη Φωνή Κυρίου 2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου