Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Πολύτιμες συμβουλές για την οικογένεια


Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος προσπάθησε νά βοηθήση νά δημιουργη­θούν σωστές, χριστιανικές οικογένειες. «Τό κέρδος της ζωής μου», μαρτυρεί οικογενειάρχης, «είναι πού γνώρισα τόν π. Παΐσιο. Μέ έκανε άνθρωπο καί μέ βοήθησε νά κάνω καλή οικογένεια». 

Θεωρούσε με­γάλη υπόθεση μιά καλή οικογένεια. Ένώ αντιθέτως έλεγε: «Ή αρχή όλων τών προβλημάτων, πολλές φορές βρίσκεται στην οικογένεια. Σέ μιά διαλυμένη οικογένεια έχουν τήν αφετηρία τους ένα σωρό προβλήματα».

Συνιστούσε στους συζύγους νά ζουν πνευματική ζωή καί νά έχουν τόν ίδιο Πνευματικό. Νά διδάσκουν στά παιδιά τήν ευλάβεια μέ τό παράδειγμα τους.

“Ελεγε: «Είναι μεγάλη υπόθεση η αγωγή που θά δώσει η μάννα στό παιδί της όταν είναι μικρό. Διότι σύμφωνα μέ τήν αγωγή πού θά πάρει τό παι­δί άπό μικρό, θά εξελίχθη και η υπόλοιπη ζωή του. Καί αν κάποιος γίνη άγιος και πάη στον Παράδεισο, πολλά θά οφείλει καί στην μάννα του.

Γι΄αυτό και εκει πάνω θά δούμε μάννες πιό ψηλά άπό μας, μή μας παραξενεύει αυτό. Διότι, ας υποθέσουμε, ότι μιά μάννα έχει τέσσερα παιδιά και τά παιδιά της παίρ­νουν οκτώ, ας πούμε, στον Παράδεισο. Η μάννα τους, πού τόσα οφείλουν σ’ αυτήν, δέν δικαιούται τά δύο; “Ε, 2X4=8. Καί κανά δύο άπό τους δικούς της κόπους, νάτην μέ άριστα στον Παράδεισο, στην πρώτη θέση».

Οί γονείς νά μήν έχουν κοσμικό φρόνημα, νά ζουν μέ απλότητα, περιορίζοντας τά περιττά έξοδα καί τίς επιδείξεις. Νά εργάζεται μόνο ό πατέρας καί ή μητέρα νά άσχολήται μέ τά παιδιά καί μέ τό σπίτι. Τόνιζε ότι πολύ βοηθά ή επικοινωνία μέ άλλες χριστιανικές οικογένειες.

Γιά τήν ανατροφή τών παιδιών ουμβούλευε: «Τά παιδιά γιά νά πάρουν καλό δρόμο χρειάζεται πολλή προσευχή. Νά μήν τά δείχνουμε πολύ την αγάπη μας, γιατί θά γίνουν παληόπαιδα και θα έχουν θράσος, αλλά ούτε καί πολλή αυστηρότητα, γιατί θά γίνουν αντάρτες. Τό μυστικό είναι νά ξέρης πόσο θά σφίξεις τό σχοινί. Τά παιδιά νά μην μπαίνουν σέ συζητήσεις των μεγάλων».

Ιδιαίτερα φρόντιζε γιά τους νέους. Νά βρουν τόν δρόμο τους, νά ζουν κοντά στον Θεό, νά έχουν σεβασμό καί ιδανικά. Πλούσιος του ζήτησε ευλογία νά κάνη κάποιο Υδρυμα καί ό Γέροντας του είπε: «Νά ασχοληθούμε λίγο με τους νέους», καί καθ’ υπόδειξή του έκανε Ίδρυμα γιά παιδιά μέ ειδικές άνάγκες.

από το βιβλίο: Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου,
του μακαριστού Ιερομονάχου Ισαάκ, Άγιον Όρος 2008,
εκδόσεις Ι.Η. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
http://inpantanassis.blogspot.com.eg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου