Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς εἶναι μεταδοτικὰ


Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς εἶναι μεταδοτικά, π.χ. ἡ κακία καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν ἐκφρασθῆ μὲ λόγους, καὶ ὅταν δὲν ἐκδηλωθῆ μὲ πράξεις, ἀλλ’ εἶναι κρυμμένη εἰς τὴν καρδίαν καὶ ἀντανακλᾶται ἐλαφρῶς εἰς τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀφθαλμούς, ἀμέσως μεταδίδεται εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ ὁποίου τρέφω τὴν κακίαν καὶ οἱ ἄλλοι δὲ τὴν ἐννοοῦν, ἂν ταράσσωμαι ἀπὸ κανὲν πάθος ἡ ταραχή μου μεταδίδεται εἰς τὴν καρδίαν ἄλλου ὅπως ἡ πνευματικὴ ἐκχείλισις ἀκαθάρτου ρεύματος ἀπὸ μίαν ἠλεκτρικὴν στήλην εἰς τὴν ἄλλην.

  Ἂν ἐκριζώσης ἀπὸ ἐντός σου τὸ πάθος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐκριζώνεις τὸ αὐτὸ πάθος καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν τὴν ἰδικήν του, ὅταν εἰρηνεύσης καὶ αὐτὸς θὰ εἰρηνεύση. Πόσον στενὴ ἐπικοινωνία ὑπάρχει μεταξύ των ψυχῶν!
Πραγματικῶς μεταξύ των ἀνθρωπίνων ψυχῶν ὑπάρχει ἐπίσης στενὴ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία. Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς, καλαί, εὐσεβεῖς, εἰλικρινεῖς διαθέσεις καὶ ἰδιαιτέρως καλὰ ἔργα μεταδίδονται εἰς τὰς ψυχᾶς τῶν ἄλλων.

ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
"Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ"
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου