Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου


Από σας εξαρτάται να είναι ομαλός, ησύχιος ο νους, από σας εξαρτάται.

Δεν εξαρτάται από τον πειρασμό, αν σας επιτεθεί ή από τη συμπεριφορά του συνασκητού σας, του συνκοινοβιάτου σας.

Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου, εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της όχι σωτηρίας σου, από εσένα εξαρτάται.

Όταν εσύ θέλεις τη σωτηρία σου και βιάζεις τον εαυτό σου, όλα κατ’ εύχήν έρχονται.

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, 
Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, 
Α’ έκδοση 2000.
http://inpantanassis.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου