Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

Το Συναξάριο της ημέρας


Απόδοση Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αγίου μάρτυρος Λούπου
Αγίου μάρτυορς Ειρηναίου Επισκόπου Σιρμίου
Αγίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Λουγδούνων
Αγίου Ιερομάρτρος Ποθεινού Επισκόπου Λουγδούνων
Οσίου Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αγίων 33 Μαρτύρων των εν θράκη
Αγίου Αντωνίου Επισκόπου Σάρδης
Αγίου Νικολάου Σικελιώτου
Οσίου Χαραλάμπους του νεοφανούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου