Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Γιατί άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός Χριστιανός…Ο καλός άνθρωπος πηγαίνει στην Εκκλησία. Ο καλός Χριστιανός συμμετέχει στα Μυστήρια της Εκκλησίας…
Ο καλός άνθρωπος κάνει καλοσύνες. Ο καλός Χριστιανός μετανοεί…
Ο καλός άνθρωπος δεν πειράζει κανέναν. Ο καλός Χριστιανός συγχωρεί και ελεεί τον εχθρό του…
Ο καλός άνθρωπος βοηθάει τον πλησίον του. Ο καλός Χριστιανός θυσιάζεται για τον πλησίον του…
Ο καλός άνθρωπος πιστεύει στον Θεό. Ο καλός Χριστιανός εφαρμόζει τις εντολές του Θεού…
Γιατί άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός Χριστιανός…

https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου