Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Είμαι Χριστιανός!Ο Άγιος Λουκιανός (✞ 15-10) σε κάθε ερώτηση (των ειδωλολατρών) αποκρινόταν, αυτό μόνο:
”Είμαι Χριστιανός!”.
Ποια είναι η πατρίδα σου;
”Είμαι Χριστιανός!”.
Ποιο είναι το επάγγελμά σου;
”Είμαι Χριστιανός!”.
Ποιοι είναι οι πρόγονοί σου;
Εκείνος σε όλες τις ερωτήσεις, απαντούσε: ”Είμαι Χριστιανός!”. Και με την λέξη αυτή την απλή, χτυπούσε κατακέφαλα τον διάβολο, προξενώντας του αλλεπάλληλα τραύματα. Σε τέτοιου είδους αγώνες δεν χρειάζεται ρητορεία, αλλά πίστη.
Δεν χρειάζεται δεινότητα λόγου, αλλά ψυχή που να αγαπάει τον Θεό. Με τέτοια απόκριση ο Λουκιανός τελείωσε την ζωή του και αναχώρησε μεταφέροντας σώα την παρακαταθήκη του Χριστού.

Ιερός Χρυσόστομος
https://www.askitikon.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου