Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ο εν τους ύδασι του Ιορδάνου υπό Ιωάννου βαπτιζόμενος σήμερα Χριστός μας υποδεικνύει και τον τρόπο και τα μέσα της σωτηρίας και της αποκαταστάσεώς μας. Μέτοχοι όλοι εμείς του θείου βαπτίσματος, ως τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε και πάλι το λουτρό των θείων μυστηρίων για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας˙ έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το ύδωρ του αγιασμού για να λαμβάνουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος˙ έχουμε τη δυνατότητα να καταδυόμεθα δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, ώστε να απολαύσουμε και της ανόδου προς τον Θεό, την οποία προσφέρει σε όλους μας ο δι’ ημάς ενανθρωπήσας και βαπτισθείς Χριστός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου