Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Η Ανάσταση του Χριστού και η δική μας ανάσταση


Αναστήθηκε ο Χριστός και με την Ανάστασή Του άνοιξε τον δρόμο και για τη δική μας ανάσταση. Έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των νεκρών. «Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Όπως οι πρώιμοι καρποί προαναγγέλλουν ότι θα ακολουθήσει και ολόκληρη η συγκομιδή, έτσι και ο Χριστός αναστήθηκε και βεβαιώνει με την Ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει η ανάσταση και των άλλων νεκρών. Με πόση ελπίδα και φως λούζει τους τάφους των προσφιλών μας εκείνο το «οὐκ ἔστι ὦδε» που άκουσαν οι Μυροφόρες από το στόμα του Αγγέλου.
Ο Κύριος με την Ανάστασή Του άνοιξε τον δρόμο, για να ζούμε κι εμείς αναστημένη ζωή, «ἐν καινότητι ζωῆς». εγκαινιάζει «.αλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», για να σκιρτούμε από αγαλλίαση και χαρά και ευγνωμόνως να «ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων, Θεόν καί ὑπερένδοξον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου