Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

«Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται».


«Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται» με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Γιατί ο θάνατος νικήθηκε κατά κράτος, και μάς χαρίζεται η αιώνια ζωή. Μάς προσφέρεται η σωτηρία. Κατατροπώνεται ο διάβολος και καταστρέφεται το κεντρί του, η αμαρτία. Γι’ αυτό και καθένας αισθάνεται χαρά βαθιά και αγία κάθε φορά που λέει ή ακούει το «Χριστός ἀνέστη». Και όπως εύστοχα σημειώνει ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλαι αι σκέψεις του συγκεντρωθούν εις την βροντήν του πασχαλινού αυτού χαιρετισμού: «Χριστός ἀνέστη», τότε η χαρά της αθανασίας σείει όλα τα όντα, κι αυτά εν αγαλλιάσει απαντούν επιβεβαιούντα το πασχάλιον θαύμα: «Ἀληθῶς ἀνέστη»!.
Αυτό που αισθανόταν, ζούσε και διαλαλούσε διαρκώς ένας άλλος μεγάλος Άγιος, ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Γι’ αυτό και όλους τους προσφωνούσε και τους χαιρετούσε λέγοντας: «Χριστός ανέστη! Χαρά μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου