Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Που βρίσκεται ο Θεός;


Που είναι ο Θεός και που πρέπει να Τον προσκυνούμε; Ο Θεός είναι παντού και μέσα μας. Ο Θεός είναι πνεύμα και το πνεύμα «ὃπου θέλει πνεῖ» (Ιωάν. γ´ 8). Όλος ο κόσμος πλέει μέσα στις ενέργειες του Θεού. Άλλωστε το Πνεύμα του Θεού «ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὓδατος» (Γεν. α´ 2) και της αβύσσου. Ο Θεός είναι «πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν». Ο Θεοφάνης ο Κεραμεύς σημειώνει πως τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Σαμαρείτιδα για την αληθινή λατρεία του Θεού, σημαίνουν πως θα έλθει καιρός, κατά τον οποίον «οἱ ἀληθινοί προσκυνηταί οὐκ ἐν ἀφωρισμένῳ τόπῳ, ἀλλά πανταχόθεν προσοίσουσιν τήν προσκύνησιν τῷ πανταχοῦ παρόντι Θεῷ», δηλαδή οι αληθινοί προσκυνητές όχι σε κάποιον ειδικό τόπο, αλλά παντού και σ᾽ όλα τα μέρη της γης θα προσφέρουν την προσκύνηση στον πανταχού παρόντα Θεό. Μέσα στα δύο τελειωτικά στοιχεία του ανθρώπου που είναι η πράξη και η θεωρία, θα λατρεύεται ο Θεός.

(Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 2002)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου