Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Το Συναξάρι της ημέρας


Άγιος Ελλάδιος
Άγιος Θεράπων
Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος
Άγιος Ευσεβιώτης
Άγιος Αλύπιος
Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής
Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας
Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας
Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας
Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας
Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας
Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας
Άγιος Φίλιππος Α' Μητροπολίτης Μόσχας
Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ
Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας
Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου