Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Το Συναξάρι της ημέρας


Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου
Όσιος Παχώμιος ο Μέγας
Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης
Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης
Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης και Θαυματουργός
Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ
Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός
Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός
Μνήμη εν τω περιτειχίσματι και η ανάδειξις της αχειροποιήτου εικόνος εν Καμουλιανοίς
Ανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου
Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός
Οσία Καλή
Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης
Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός
Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ
Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής
Όσιος Παχώμιος του Κένο
Ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του Αγίου Τύχωνος Επισκόπου Ζαντόνσκ
Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Παχώμιος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ
Άγιος Αρέθας των Αλταΐων
Άγιοι Dymphna και Gerebernus
Σύναξη των εν Μεσσηνία Αγίων
Σύναξη πάντων των εν Λαγκαδά Αγίων
Αγία Ταμάρα η βασίλισσα
Σύναξη της Παναγίας της Ατταλειώτισσας στον Ταύρο
Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Βαρβάρας στην Λευκάδα
Όσιοι Απόστολος και Θεοχάρης οι αυτάδελφοι
Σύναξη πάντων των εν Θεσσαλονίκη αγίων
Μετακομιδή τμημάτων των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Φανέντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου