Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ἄγ.Νικολάου Βελιμιροβιτς: Στὸν πατέρα ποὺ ἔψαχνε παντοῦ το φάρμακο γιὰ τὸν γιό του...


  Παντοῦ ἔψαχνες φάρμακο καὶ τίποτα. Ὁπουδήποτε ἄκουγες γιὰ κάποια μάντισσα, πήγαινες. Πῆγες στὴ Βοσνία, στοὺς χότζες γιὰ τὰ γραπτά. Καὶ ὅταν ὅλα αὐτὰ δὲν βοήθησαν , κάλεσες τελικὰ καὶ τὸν ἱερέα. Ἀλλὰ οὔτε ἡ προσευχὴ τοῦ ἱερέα βοήθησε. Ὁ γιὸς ἀσθενοῦσε καὶ πέθανε. Τώρα ἡ ζωή σου κατάντησε χωρὶς στόχο καὶ δίχως νόημα. Σκέπτεσαι τὴν αὐτοκτονία. Προμηθεύτηκες δηλητήριο, τὸ ἔβαλες κάτω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι σου, καὶ ὁλόκληρες νύχτες ἀποφασίζεις, ἐὰν θὰ τὸ πιεὶς ἢ ὄχι. Ρωτᾶς, γιατί σὲ βασανίζει ὁ Θεός;
Καὶ ἐγὼ θὰ ρωτήσω κάτι ἐσένα. Γιατί ἐσὺ βασανίζεις τὸν Θεό; Γιατί βασανίζεις τὸν βασανισμένο γιὰ σένα στὸν σταυρό, τὸν Ἰησοῦ Χριστό; Αὐτὸς ὑπέφερε βαρεῖς πόνους γιὰ νὰ σώσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοὺς ψεύτικους θεοὺς , ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς σωτῆρες καὶ ἀπ’ ὅλες τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ ἐνεργοῦν μέσω αὐτῶν. Καὶ ὅμως ἐσὺ παράκαμψες Αὐτόν, τὸν μόνο Ἀληθινὸ , καὶ πῆγες πρῶτα νὰ ζητήσεις βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Του, μάντισσες καὶ μάγισσες. Ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ συμβουλεύει ὡς ἑξῆς: «ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμίν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος» ( Ἰακ. 5,14 -15 ) . Ἐσύ, ὄντως, κάλεσες ἱερέα, τὸν πρεσβύτερό της ἐκκλησίας , γιὰ νὰ διαβάσει τὴν προσευχὴ στὸν ἄρρωστο, ἀλλὰ πότε; Ὅταν ἀπευθύνθηκες πρῶτα σ’ ὅλες τὶς μάγισσες καὶ τοὺς καταραμένους! Θυμώνοντας πρῶτα Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ποὺ δίνει ζωὴ καὶ ὑγεία, τότε ἄρχισες νὰ τὸν παρακαλᾶς. Καὶ ποιὸς ξέρει μὲ τί καρδιὰ καὶ τί πίστη! Ὁπωσδήποτε μὲ μοιρασμένη τὴν καρδιὰ καὶ μὲ λίγη πίστη. Ὁ Θεὸς μᾶς εἶναι ἀρωγὸς σ’ ἐκείνους , οἱ ὁποῖοι μὲ ὁλόκληρη τὴν καρδιὰ καὶ πλήρη πίστη ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ σ’ Αὐτόν.
Ἐὰν κάποιος προσεύχεται στὸν Θεὸ καὶ στὸ δαιμόνιο, παραμένει ἀβοήθητος ,ἀφοῦ ὁ Θεὸς δὲν θέλει καὶ ὁ δαίμονας δὲν μπορεῖ, νὰ τὸν βοηθήσει. Ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας ἔλεγε στὸν ἀλὸ μὲ τὴ μοιρασμένη καρδιά: «ἕως πότε ὑμεῖς χωλανεῖτε ἒπ  ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; εἰ ἔστι Κύριος ὁ Θεός, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ . εἰ δὲ ὁ Βάαλ, ( δηλαδὴ τὸ σατανικὸ εἴδωλο) πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ.» ( Γ ΄Βασ. 18, 21 ) . Καὶ ὅταν ἀρρώστησε ὁ βασιλιὰς Ὀζοχίας , δὲν ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τὸν ζῶντα Θεὸ ἀλλὰ ἔστειλε τοὺς ὑπηρέτες στὸ Ἀκκαρὸν στὸν Βάαλ γιὰ νὰ ρωτήσουν , ἐὰν θὰ γιάνει. Ὁ ἅγιος Ἠλίας ἀκούγοντας αὐτὸ πῆγε στὸν βασιλιὰ καὶ εἶπε: «τάδε λέγει Κύριος· τί ὅτι ἀπέστειλας ἀγγέλους ἐκζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυίαν θεὸν  Ἀκκαρῶν; οὒχ οὕτως· ἡ κλίνη, ἒφ  ἧς ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήση ἂπ  αὐτῆς, ὅτι θανάτω ἀποθανῆ» ( Δ΄ Βασ. 1, 16 ) .
Ἔτσι καὶ ἐσὺ βασάνισες τὸν Θεὸ καὶ Τὸν «θύμωσες». Ὁ Θεὸς νὰ σὲ συγχωρήσει. Ὅμως εὐχαρίστησε Τὸν ποὺ καὶ τὸν γιό σου πῆρε καὶ ἐσένα ἔσωσε ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία καὶ τὴν ψυχοκτονία. Καὶ ἐπειδή σου ἄφησε χρόνο γιὰ μετάνοια. Νὰ παραδοθεῖς ἀπὸ τώρα ὁλόκληρος σ’ Αὐτὸν μόνο, μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά. Καὶ ἡ ἀγάπη Του θὰ ἰσχυροποιήσει τὴ ζωή σου, θὰ φωτίσει τοὺς δρόμους σου, καὶ στὸν γιό σου θὰ χαρίσει τὸ Βασίλειο τῶν Οὐρανῶν.
Εἰρήνη σὲ σένα ἀπὸ τὸν ἀναστηθέντα Χριστό.

 «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται…
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α΄»
Ἐκδόσεις «ἐν πλῶ»
Σελ. 302-304
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου