Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται...


Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω• καν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, καν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, καν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, καθὼς μέλλει νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμὶ σᾶς ἃς τὸ καύσουν, ἃς τὸ τηγανίσουν• τὰ πράγματά σας ἃς σᾶς τὰ παρουν• μὴ σᾶς μέλλει• δῶσε τὰ τὰ• δὲν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορὴ νὰ τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψη ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψη ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορᾶς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Δ' Διδαχὴ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Λόγια ποὺ ἠχοῦν σήμερα παράξενα ἐπίκαιρα, γραμμένα πρὶν ἀπὸ 250 χρόνια περίπου...

http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου