Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΘΕΟ


Ἕνας βασιλιὰς κάλεσε ὅλους τους λόγιους γιὰ νὰ τοῦ δείξουν τὸν Θεὸ «Σᾶς κάλεσα ἐδῶ, ἐσὰς τοὺς ἐπιστήμονες τῆς αὐτοκρατορίας μου γιὰ νὰ μοῦ Τὸν δείξετε, ἐγὼ θέλω νὰ δῶ τὸν Θεὸ . Ἂν δὲ μοῦ Τὸν δείξετε θὰ σᾶς κόψω τὸ κεφάλι.
-«Μὰ βασιλιά μου πῶς θὰ σᾶς δείξουμε τὸν Θεό;»
-«Ε, ἐσεῖς ξέρετε πολλὰ πράγματα ἔχετε βιβλία θὰ βρεῖτε τὸν τρόπο».
Καὶ πλησίαζε ὁ καιρὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ δώσουν ἀπάντηση καὶ ἦταν ἐκεῖ ἕνας βοσκὸς μὲ τὰ πρόβατά του.
-Γιατί εἶστε στενοχωρημένοι;
- Ὁ βασιλιὰς μᾶς κάλεσε ἐπειδὴ εἴμαστε ἐπιστήμονες καὶ μᾶς ζήτησε νὰ τοῦ δείξουμε τὸ Θεό. Ἀλλὰ ἐμεῖς παρὰ τὶς γνώσεις μας δὲν τὰ καταφέραμε καὶ μᾶς περιμένει ὁ θάνατος
-Ἐγὼ μπορῶ νὰ δείξω στὸ βασιλιὰ τὸ Θεὸ ἀλλὰ ποιὸς θὰ μὲ πάρει σὲ αὐτόν;
Καὶ πῆραν τὸ βοσκὸ καὶ τὸν παρουσίασαν στὸ βασιλιά.
-Μεγαλειότατε, ξέρουμε ὅτι μᾶς περιμένει ὁ θάνατος ἐπειδὴ δὲν καταφέραμε νὰ σᾶς δείξουμε τὸ Θεό. Ἀλλὰ βρήκαμε αὐτὸν τὸ βοσκὸ καὶ μᾶς εἶπε ὅτι αὐτὸς θὰ σᾶς Τὸν δείξει.
-Ἐντάξει βοσκὲ αὐτοὶ παρὰ τὶς γνώσεις τους δὲν κατάφεραν νὰ μοῦ δείξουν τὸ Θεὸ καὶ θὰ τὰ καταφέρεις ἐσύ;
-Βασιλιά μου θὰ δεῖς τὸ Θεὸ ἀλλὰ θὰ κάνεις ὅτι σου πῶ;
-Θὰ κάνω ὅτι μου πεῖς μόνο νὰ Τὸν δῶ.
Ἔκανε μεγάλη ζέστη ὁ ἥλιος ἔκαιγε ἦταν Ἰούλιος μήνας καὶ τοῦ λέει: «Βασιλιὰ ὁ Θεὸς βρίσκεται στὸν ἥλιο. Ἐκεῖ κατοικεῖ. Νὰ κοιτᾶς τὸν ἥλιο ἀλλὰ νὰ ἔχεις ὑπομονὴ , νομίζεις ὅτι ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται τόσο γρήγορα;»
Καὶ ὁ βασιλιὰς κοίταζε… προσπαθοῦσε…
-Τί κάνετε;
-Βρὲ βοσκὲ , ὁ ἥλιος καίει καὶ φωτίζει πολὺ δυνατὰ καὶ δὲν μπορῶ νὰ κοιτάζω ἄλλο.
-Καλὰ βασιλιά μου ἂν ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ κοιτάζεις τὸν ἥλιο ποῦ εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ πῶς θὰ δεῖς τὸν Θεὸ ποῦ δημιούργησε τὸν ἥλιο;

Καὶ τότε ὁ βασιλιὰς ἐντυπωσιάστηκε : «Κοιτάξτε βρὲ ἐσεῖς μὲ ὅλα σας τὰ γράμματα δὲν μπορέσατε νὰ μοῦ ἐξηγήσετε τόσο καλὰ ὅσο αὐτὸς ὁ βοσκός.

http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου