Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ἡ κτίση καὶ ἡ συνείδηση, μᾶς ὁδηγοῦν στὸν Θεὸ


  Στὴν θεογνωσία ὁδηγούμαστε, πρώτον, μέσω τῆς κτίσεως καί, δεύτερον, μέσω τῆς συνειδήσεως. Οἱ δύο αὐτοὶ «δάσκαλοι», ἡ κτίση ἀπ’ ἔξω καὶ ἡ συνείδηση ἀπὸ μέσα μας, μᾶς δόθηκαν ἐξαρχῆς ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ νὰ μᾶς διαπαιδαγωγοῦν σιωπηλά.

Γιατί ἡ κτίση, ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ποὺ ἐκπλήσσει μὲ τὴν ὀμορφιὰ τῆς τὸ θεατή, τὸν παραπέμπει στὸ θαῦμα τοῦ Δημιουργοῦ της, καὶ τὴ συνείδηση, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ποὺ ἀντηχεῖ μέσα μας, μᾶς πληροφορεῖ, τί πρέπει νὰ πράττουμε καὶ τί νὰ ἀποφεύγουμε, ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καὶ ποιὸ τὸ κακό.

Θέματα Ζωῆς Β' Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου 
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου