Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Περί τῶν ἁγίων καί φρικτῶν Μυστηρίων τοῦ ΧριστοῦΓιατὶ μᾶς ἔχει δοθεῖ αὐτὴ ἠ τεσσαρακοστὴ τῶν ἡμερῶν ἀπὸ τοὺς θεοφόρους πατέρες
ὡς προκαθάρσιο, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ στὴν ἐπέτειο ἑορτὴ τῆς ὡς πρὸς τὴ σάρκα γεννήσεως
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ὁποία εἶναι συνήθεια
σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μετέχουν τοῦ ἁγίου σώματος καὶ αἵματός του καὶ μέσῳ αὐτῶν νὰ ἑνώνονται μὲ αὐτὸν και να γίνονται μὲ Αὐτὸν κατὰ τρόπο θεῖο ἕνα πνεῦμα καὶ ἕνα σῶμα.
 Γιατὶ χωρὶς τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν ἀκόλουθη μετάνοια,δὲν εἶναι κανένας ἄξιος οὔτε θεῖα λόγια νὰ ὑποδεχθεῖ,πῶς θὰ δεχθεῖ κανεὶς μέσα του αἷμα Χριστοῦ καὶ σῶμα,
ἂν δὲν καθαρισθεῖ πρῶτα μὲ ἐξομολόγηση καὶ μετάνοια ἀνάλογη μὲ τὰ πταίσματα;
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ μέγας Παῦλος ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ καὶ παραγγέλλει λέγοντας·
«ὁ καθένας νὰ ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του,καὶ τότε νὰ τρώγει ἀπὸ τὸν ἄρτο καὶ νὰ πίνει ἀπὸ τὸ ποτήρι·γιατὶ αὐτὸς ποὺ τρώγει καὶ πίνει ὄντας ἀνάξιος, τρώγει καὶ πίνει κατάκριμα γιὰ τὸν ἑαυτό του, μὴ διακρίνοντας τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου»,
δηλαδή δεν ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸ σῶμα αὐτό, ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς ἁμαρτίας,
δὲν θὰ δεχθεῖ νὰ κατοικήσει σὲ σῶμα καταχρεωμένο μὲ ἁμαρτίες.

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Ὁμιλία περὶ τῶν ἁγίων καὶ φρικτῶν
Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ
''ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ''Τεῦχος 364, Δεκέμβριος 2023
https://proskynitis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου