Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Η εορτή της Γεννήσεως είναι η αρχή των εκκλησιαστικών εορτών, «ἡ Μητρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν» κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η πηγή και η αρχή της πανανθρώπινης σωτηρίας. Οι εκκλησιαστικές γιορτές είναι γεγονότα θεόσδοτα, που εκφράζονται και συνοψίζονται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Είναι η λειτουργία της Λειτουργίας του ζώντος Θεού, του σώματος δηλαδή της Εκκλησίας με τον επαναλαμβανόμενο κύκλο των εορτών, το εορτολόγιο. Έτσι από το «τάδε λέγει Κύριος», που ήταν η έκφραση των Προφητών, περάσαμε στο «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», που δηλώνει την Καινοδιαθηκική Μεσσιανικότητα, για να ακούσομε το «Σήμερον» της διαχρονικής ενσαρκώσεως του Ιησού Χριστού και να φθάσομε στο εσχατολογικό – ανθρωποσωτήριο «Ὁ ὢν, ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος».
Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη, γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Θεοτόκου και ενανθρώπησε, όχι μόνο για να μας διδάξει την αλήθεια ή να διορθώσει τη ζωή μας σ’ αυτό τον κόσμο με νόμους και κανόνες, αλλά για να γίνει ο Ίδιος η ζωή μας, «ἳνα ζήσωμεν δι’ Αὐτοῦ» (Α΄ Ιωαν. 4,9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου