Σάββατο 22 Απριλίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΗ Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί την οριστική και τελεία ανατροπή του ζοφερού παρελθόντος της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου με όλα τα θλιβερά παρεπόμενά τους που στιγματίζουν και αμαυρώνουν την ανθρώπινη ιστορία μέσα στους αιώνες. Η Ανάσταση του Χριστού στέκει ως ένα συνεχές φωτεινό ορόσημο ζωής και ελευθερίας για τον θανασίμως πληγωμένο άνθρωπο. Με την Ανάστασή Του ο Κύριος γίνεται ο ίδιος το προτυπωθέν μυστικό για τον άνθρωπο Πάσχα – διάβαση – πέρασμα –από το θάνατο σε όλες τις φρικτές του εκφάνσεις στη ζωή και μάλιστα στην πληρότητα της ζωής. Με την Ανάστασή Του ο Κύριος μας απελευθερώνει δυναμικά από κάθε μορφή σκλαβιάς και μας αποκαθιστά στην περιωπή της δόξης των παιδιών του Θεού. Με μια όμως προϋπόθεση. Εμείς να το θελήσουμε. Εμείς να το επιλέξουμε. Εμείς να το αποφασίσουμε. Για Εκείνον, το νικητή του θανάτου, είμεθα σίγουροι ότι «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 2,4).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου