Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Πῶς μποροῦμε, Παπούλη μου, νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό;Αγίου Πορφυρίου
«Πῶς μποροῦμε, Παπούλη μου, νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό;»
«Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστό, παιδί μου, πραγματοποιεῖται ὡς ἑξῆς:
Σηκώνουμε τὸν ἐσωτερικό μας ἑαυτὸ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἐπικαλούμεθα.

Βλέποντας ὅμως τὴ φύση, τὰ δένδρα, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, τὶς μέλισσες, τὰ ἄνθη, τὴ θάλασσα, τὰ ψάρια, τὰ ἄστρα, τὸ φεγγάρι, τὸν ἥλιο, καὶ τὰ τόσα ἄλλα ὑπέροχα δημιουργήματά του, στρέφουμε τὸν νοῦ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ δοξάζοντάς Τον μέσα ἀπ᾿ αὐτά, προσπαθοῦμε νὰ τὰ καταλάβουμε πόσο ὡραῖα καὶ θαυμάσια εἶναι καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὰ ἀγαπήσουμε.
Ὅταν τὰ ἀγαπήσουμε ὅλα αὐτά, τότε ἡ ἀγάπη μας ἀνεβαίνει πρὸς τὸν δημιουργό μας καὶ ἔτσι πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ Τὸν ἀγαπᾶμε.
Ἀπαραίτητη προύποθεση εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν δημιουργημάτων, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερη πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας.
Γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ πραγματοποιοῦμε ἐπισκέψεις στὰ Νοσοκομεῖα, στὶς Φυλακές, στὰ Ὀρφανοτροφεῖα, στὰ Γηροκομεῖα κ.λ.π. καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ μόνο θὰ πρέπει νὰ γίνονται αὐτές.
Τότε ἡ ἀγάπη μας εἶναι εἰλικρινής».

Από το βιβλίο “Αναμνήσεις από το Γέροντα Πορφύριο”
Πηγή: Ιερός Ναός Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου
https://oikohouse.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου