Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Ποια καλά έργα βοηθούν στην προσευχή και ποια γεννιούνται απ’ αυτή;


Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.
-Την προσευχή βοηθάει πολύ ή ελεημοσύνη, δεδομένου ότι ή ελεημοσύνη είναι πτέρυγα της προσευχής (Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λόγος 28).
Επίσης την βοηθούν ή ησυχία και ή εγκράτεια κατά τον λόγο, που λέγει: Από τους σπόρους του ίδρώτος της νη­στείας αυξάνεται ό στάχυς του πληρώματος της σοφίας και ή ησυ­χία είναι ή κορυφή της τελειότητας για τους προσευχομένους. Και πάλι, αυτός που δοκίμασε την γλυκύτητα της προσευχής θα φυγή από την ηδονή σαν ένα άγριο γαϊδούρι. Την προσευχή βοηθάει ακό­μη ή ταπείνωσης, διότι, κατά τους Αγίους Πατέρας, οποίος δεν θε­ωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλός, ή προσευχή του δεν είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, λέγει ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος. Και πάλι την βοηθούν τα δάκρυα και το πένθος διότι, κατά τον ίδιο άγιο συγγρα­φέα «τα δάκρυα στην προσευχή είναι σημείο του ελέους του Θεού». Υπάρχουν ακόμη πολλά αλλά έργα που βοηθούν στην πρόοδο της προσευχής, αλλά αυτά είναι τα σπουδαιότερα.
Ενώ τα καλά έργα που γεννιούνται από την προσευχή είναι ομοίως πολλά: Ή πίστης, ή ελπίδα, ή ευσπλαχνία, ή υπομονή, ή εγκρά­τεια κ.λ.π. Το ανώτερο αγαθό έργο που βλαστάνει από την ιερά προσευχή είναι ή Θεία αγάπη, όπως λέγουν οί περισσότεροι Άγιοι Πατέρες.

από το βιβλίο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ» –  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ – 1980
Πηγή: Σημεία Καιρών
Πηγή: http://synaxipalaiochoriou.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου