Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: ΜΑΧΗΤΗΣ


Ο διάβολος πολεμεί τον χριστιανό με όλα τα μέσα και προσπαθεί ως αδίστακτος κακούργος να φέρη καίριο πλήγμα και θανατηφόρο τραύμα στον ηγεμόνα νού. Στόχος του είναι να πληγώση το υψηλό φρόνημα του χριστιανού στρατιώτου, να δολοφονήση την αισιοδοξία του μαχομένου πιστού...Ως αντιστάθμισμα, λοιπόν, σ’ αυτήν την αγρία πολεμική, ο πιστός χριστιανός δύναται να χρησιμοποιή το πολύ ισχυρότερο όπλο που λέγεται ελπίδα...Χρέος  ιερό και καθήκον υπέρτατο κάθε χριστιανού μαχητού πορευομένου στην μάχη να φορή την περικεφαλαία της ελπίδος, για να μπορή να διατηρή υψηλό το φρόνημά του για την ομαλή πορεία της μάχης και την επιτυχή έκβασι του αγώνος...

Αρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
Πηγή: https://pinelopitisithakis.blogspot.com/2018/06/blog-post_16.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου