Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Με την Θεοτόκο αρχίζει μια καινούργια ζωή. «Φύραμα νέον κατέστη καί νέου τινός ἢρξατο γένους» όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Με την ένωση της με τον Θεό έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι άξιοι της αγάπης του Θεού και ότι ο κόσμος είναι άξιος της ζωής του Σωτήρος. Δια της Θεοτόκου λαμβάνουμε τον από Θεού αγιασμό. Δια της Θεοτόκου κληρονομούμε τον Παράδεισο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έκπληκτος μπροστά στο μέγα μυστήριο της Θεοτόκου αναφωνεί: «Διά ταύτης ἡμῖν αἱ πρός αὐτόν καταλλαγαί ἐκροτήθησαν καί εἰρήνη καί χάρις δεδώρηται καί ἀγγέλοις συγχορεύουσιν ἂνθρωποι καί τέκνα Θεοῦ οἱ πρίν ἠτιμημένοι κατέστημεν. Ἐκ ταύτης τόν βότρυν τῆς ζωῆς ἐτρυγήσαμεν, ἐκ ταύτης τῆς ἀφθαρσίας τόν βλαστόν ἐδραψάμεθα…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου