Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Η Κεχαριτωμένη Μαρία με την Κοίμησή Της νίκησε τους όρους της φύσεως. «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὃροι ἐν σοί Παρθένε ἂχραντε» ψάλλουμε. Κατατέθηκε στον τάφο σαν νεκρή, αλλά δεν νικήθηκε από τον θάνατο. Το μνήμα της έγινε σκάλα ουράνια. Ο σύνδεσμος που είχε με τον Αναστημένο Υιό της την κατέστησε αθάνατη. Η ψυχική και σωματική συγγένεια με τον Σωτήρα εταύτισε τη ζωή της με τη ζωή Εκείνου. Ενωμένη με το Χριστό διανέμει τον πλούτο όλων των εκ Θεού χαρισμάτων και θείων ελλάμψεων σε αγγέλους και ανθρώπους. Ως «ἁγία μυροθήκη τοῦ ἀκενώτου μύρου καί τῆς θείας εὐωδίας τοῦ Χριστοῦ» στέλνει σε μας τις ακτίνες της αγάπης της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου