Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

«Εσύ όμως μετανόησε…»


Μια μέρα μετέβη σ᾿ ἕνα νοσοκομεῖο, ὅπου νοσηλευόταν ἕνας ἱερεύς, γιά νά τόν ἐξομολογήσει. Τόν προσκάλεσε ἐπειγόντως ὁ ἀσθενής γέροντας, διότι τήν προηγούμενη βραδυά εἶδε ἕνα θαυμαστό καί τρομακτικό ὅραμα. Ἐμφανίσθηκε κοντά του ἕνας ὁλόφωτος νέος καί τοῦ ἔλεγε δείχνοντάς του τόν οὐρανό:

-Ἑτοιμάσου γιά να εἰσέλθης στό Θυσιαστήριο τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου ἱερουργοῦν οἱ ἄξιοι ἐκ τῶν ἐπισκόπων καί ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἐδόξασαν τόν Τριαδικό Θεό στήν γῆ μέ τήν ζωή καί τήν ἱερατική διακονία τους….ἀλλά ἐσύ ὅμως μετανόησε!

-Ἰδού ὁ Θρόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ὅπου θά κριθῆς μέ στοργή ἀλλά καί μέ δικαιοσύνη ἀπό τόν Κύριο!…Ἐσύ ὅμως μετανόησε!

-Ἰδού ἡ Ἄνω Ἱερουσαλήμ, πού εἶναι ἡ κατοικία χιλιάδων καί μυριάδων Ἅγίων, πού ἀπο-λαμβάνουν τήν θέα τῆς δόξης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!… Ἐσύ ὅμως μετανόησε μέ εἰλικρίνεια καί συντριβή!

-Ἰδού ἐδῶ εἶναι ἡ Βασιλεία Του, ὅπου κάθεται ὁ Κύριος τῆς Δόξης καί τόν ἔχουν περικυκλώσει οἱ Δυνάμεις ὅλων τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων ψάλλοντας τό «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ»… Ἐσύ ὅμως μετανόησε.

-Κοίταξε δεξιά σου καί θά ἰδῆς χιλιάδες ψυχές πού ἐσώθησαν, διότι ἐσύ τούς μνημόνευες κατά τήν διακονία τῶν 50 χρόνων σου. Ὅλοι αὐτοί τώρα προσεύχονται γιά σένα… Ἐσύ ὅμως μετανόησε!

-Βλέπε καί τό βαθύ σκοτάδι πού εἶναι ἀριστερά σου καί ἀκοῦς τίς φωνές τρόμου καί ἀπελπισίας…Ἐσύ ὅμως μετανόησε.

-Γι᾿αὐτό, πάτερ, σ᾿ ἐκάλεσα, εἶπε ὁ εὐλαβέστατος αὐτός ἱερεύς, γιά νά κάνω μία καθαρή καί εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία μέχρι σήμερα.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου: 
«Γνῶσις καί βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»
http://inpantanassis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου