Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

ΟΤΑΝ έχεις ευλάβεια και η καρδιά σου φλέγεται από την αγάπη των Αγίων...


ΟΤΑΝ έχεις ευλάβεια και η καρδιά σου φλέγεται από την αγάπη των Αγίων ακόμη και τον αέρα που αναπνέουν προσκυνάς και ωφελήσαι.
Αν είσαι όμως είσαι ψυχρός στα πνευματικά τα βλέπεις όλα τότε στραβά κι΄ανάποδα και σκανδαλίζεις μόνο σου τον εαυτό σου.

Στα Φάρασα της Καππαδοκίας μας αναφέρει ο Όσιος Παϊσιος πως ακόμη και τα αποφάγια απ΄το τραπέζι ευλαβούντο, γιαυτό και ο νεροχύτης απέληγε σε έναν απάτητο κήπο για να μην καταπατώνται τα αποτμήτατα του φαγητού που είχε ευλογηθεί.

Βλέπουμε άλλωστε και στο Ευαγγέλιό στο όρος της Μεταμορφώσεως (Ματθ.ιζ΄1’13) το γεγονός ότι μαζί με την ανακαίνιση του ανθρωπίνου σώματος αγιάζεται και ανακαινίζεται η κτίση όλη . Το πρόσωπο Του Χριστού το σωματικό έλαμψε σαν τον ήλιο ,αλλά και τα άψυχα ιμάτιά του έγιναν λευκά σαν το φώς ,σαν το χιόνι΄ Ελαμψε και η έμψυχη και η άψυχη ύλη.

Ας αναφέρουμε λοιπόν λίγα αυτούσια λόγια από τις Πράξεις των Αποστόλων για να δούμε πως ακόμη και υλικά πράγματα όταν συνεργούνε στην ζωή των Αγίων γίνονται αποδέκτες και πομποί της Θείας Χάριτος.
«Με τα χέρια τῶν ἀποστόλων ἐγίνοντο πολλά θαύματα και τέρατα μεταξύ τοῦ λαοῦ· και ἐσυνείθιζαν να συγκεντρώνωνται ὅλοι με μιά ψυχή εἰς τήν στοάν τοῦ Σολομῶντος.
Ἀπό τους ἄλλους κανείς δεν ἐτολμοῦσε να προσκολληθῇ εἰς αὐτούς, ὁ λαὂς ὅμως τους ἔτρεφε μεγάλην ὑπόληψιν·
ἀκόμη δε περισσότερον, προσετίθοντο πλήθη ἀνδρῶν και γυναικῶν που ἐπίστευαν εἰς τόν Κύριον.
Ἀκόμη καί τούς ἀσθενεῖς ἔφερναν στίς πλατεῖες καί τούς ἔβαζαν σέ κρεββάτια καὶ φορεῖα ὥστε, ὅταν θὰ περνοῦσε ὁ Πέτρος, να πέσῃ ἔστω καί ἡ σκιά του σέ κάποιον ἀπό αὐτούς.
Μαζευότανε καί ὁ κόσμος ἀπό τάς πέριξ πόλεις εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί ἔφερναν τούς ἀσθενεῖς καί ὅσους ἐβασανίζοντο ἀπό πνεύματα ἀκάθαρτα, καί ὅλοι ἐθεραπεύοντο.(Πραξ. ε΄-12-15)»

«Καί ὁ Θεός ἐνεργοῦσε διά τοῦ Παύλου θαύματα ὄχι ἀπό τά συνήθη,
ὥστε μανδήλια ἢ περιζώματα ἀπό τό σῶμά του ἐφέροντο εἰς τούς ἀσθενεῖς καί ἐλευθερώνοντο ἀπό τάς ἀσθενείας των καί ἔβγαιναν ἀπό αὐτούς τά πονηρά πνεύματα.(Πραξ. ιθ΄-11-12)»

Και η άψυχη κτίση λοιπόν,ως συνοδοιπόρα των Αγίων,λαμβάνει και προσδίδει χάρη και ευλογία.
«ἡ πλάσις θα ἐλευθερωθῇ ἀπό τήν δουλείαν εἰς τήν φθοράν, διά νά μπῇ εἰς τήν ἔνδοξην ἐλευθερίαν τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ.(Ρωμ.η΄-21)»

ΙΕΡΕΥΣ π.Διονύσιος Ταμπάκης
http://proskynitis.blogspot.com.eg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου