Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Επίκληση του ονόματος του Χριστού


Πολλά θαύματα έγιναν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Ο ίδιος, όταν πήγαινε προς το πάθος Του, είπε: «Ὃ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὁνόματι μου, τοῦτο ποιήσω» (Ιωάν. ιδ´ 13). Επίσης, όταν αναλαμβανόταν στους ουρανούς και έδιδε τις τελευταίες υποθήκες στους μαθητές Του, πάλι τους τόνισε: «Ἐν τῷ ὁνόματί μου δαιμόνια ἐκβάλουσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς...» (Μάρκ. ις´ 17). Με το όνομα του Ιησού θα έκαναν θαύματα οι Απόστολοι. Πράγματι έτσι έγινε. Το χωλό που καθόταν έξω από το Ναό, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης τον θεράπευσαν επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού (Πράξ. γ´ 6).

(Από τη Φωνή Κυρίου 2002)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου