Σάββατο 14 Μαΐου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Δεν πρέπει να κλονιζόμαστε στην πνευματική ζωή από καμία εχθρική δύναμη. Αντίθετα να στηριζόμαστε στα λόγια του Θεού: "Τόν δέ φόβον αὐτῶν οὐ μή φοβηθῶμεν, οὐδ' οὐ μή ταραχθῶμεν, ὃτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν αὐτόν ἁγιάσωμεν καί Αὐτός ἒσται ἡμῖν φόβος" (πρβλ Ησ. ιβ 13).

Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου