Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Ὁ ἄπιστος πατέρας ἀποδέχεται τὸ μήνυμα τοῦ μικροῦ παιδιοῦ του…


Μιὰ καταπληκτικὴ συζήτηση ἑνὸς πατέρα μὲ τὸ γιό του.
- Πατέρα, εἶπε τὴν Κυριακὴ ὁ μικρὸς στὸν πατέρα του, ἔχω τὴν ἄδειά σου νὰ πάω στὴν Ἐκκλησία;
- Ὄχι, ἀπάντησε ὁ ἄπιστος πατέρας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι γιὰ σένα. Εἶναι γιὰ τοὺς γέρους καὶ τὶς γριές.
- Μά, πατερούλη μου, εἶπε ὁ μικρός, στὸ σχολεῖο ἔμαθα ὅτι ἡ τέταρτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, λέει νὰ πηγαίνουμε κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ λατρέψουμε τὸν Θεό.
- Αὐτὸ εἶναι ἀνοησία, συνέχισε ὁ πατέρας.
- Ἀλλὰ τότε, πατέρα μου, ἂν εἶναι ἀνοησία νὰ ἐφαρμόζουμε τὴν τέταρτη ἐντολή, θὰ εἶναι ἐπίσης ἀνοησία νὰ προσέχουμε τὴν πέμπτη ἐντολή, ποὺ λέει νὰ σεβώμεθα τοὺς γονεῖς μας….!
Τὰ λόγια αὐτὰ ἔπεσαν σὰν κεραυνὸς στ’ αὐτιὰ τοῦ πατέρα, ποὺ τελικῶς ἀποδέχθηκε τὸ μήνυμα τοῦ μικροῦ παιδιοῦ του. Γιατί ὁ Θεὸς μᾶς διδάσκει καὶ διὰ τῶν μικρῶν καὶ διὰ τῶν νηπίων…

Ἃς προσέχουμε λοιπὸν τί διδάσκουμε στὰ παιδιά μας…
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου