Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου


Ποια προσευχή είναι ισχυρότεροι;
Η προφορική, οι Ψαλμοί, οι Χαιρετισμοί
Το Πάτερ ημών...η νοερά προσευχή:
Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού
Ελέησόν με τον αμαρτωλόν
Δυνατότερη προσευχή είναι η σύντομη
Που γίνεται από τα βάθη της καρδιάς
Με στεναγμούς και δάκρυα
Κατά την μαρτυρία της Αγίας Γραφής που λέγει:
Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου.
Με αυτή τη ταπεινή προσευχή προσευχήθηκαν
Ο ληστής επί του Σταυρού, η Χαναναία γυναίκα
Οι Απόστολοι στο καιρό της φουρτουνιασμένης θαλάσσης
Στην Γαλιλαία, οι λεπροί της Ιεριχούς και άλλοι.
Καλή είναι και η μακροσκελής προσευχή
Η ανάγνωσης του ψαλτηρίου
Οι ακολουθίες του Ωρολογίου της Εκκλησίας μας
Αλλά αυτές ενδείκνυνται ιδιαίτερα 
Στους προοδευμένους πνευματικά 
Και όχι στους αρχαρίους.

http://lllazaros.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου