Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Η θεραπεία των παθών


Τα πάθη είναι ασθένεια της ψυχής.
Αιχμαλωτίζουν τον άνθρωπο
Διώχνουν την χάρη του Θεού από πάνω του
Τον απομακρύνουν από τον Θεό
Και καθιστούν ανέφικτη τη σωτηρία του.
Για να σωθεί ό άνθρωπος, για να φθάσει στην θέωση
Πρέπει να καθαρισθεί από τα πάθη.
Η κάθαρσης αυτή από τα πάθη συνιστά την υγεία της ψυχής.
Χωρίς την κάθαρση από τα πάθη
Η ψυχή δεν θεραπεύεται από την αμαρτία
Ούτε αποκτά την δόξα πού έχασε με την παράβαση καί την πτώση. 
Η κάθαρσης βέβαια είναι έργο της θείας χάριτος
Χρειάζεται όμως και την ανθρώπινη συνεργασία για να πραγματοποιηθεί.
Ο άνθρωπος προσφέρει την θέληση του και ο Θεός τη χάρη Του. 
Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι αποτέλεσμα αυτής της χάριτος 
Και της ελευθερίας του ανθρώπου. 
Διότι όλα είναι θεία και ανθρώπινα μαζί. 
Τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται τελείως από τα πάθη
"Όταν ό Θεός επινεύσει". 
Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να παρακαλεί τον Θεό 
Να αφαίρεση το σκέπασμα των παθών που καλύπτει την ψυχή του.
Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου 
Και βοηθά τον άνθρωπο ανάλογα με την προσευχή του.

http://lllazaros.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου