Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ἄν θέλουμε νά δοξάζουμε ὀρθά τόν Θεό καί στ' ἀλήθεια νά εἴμαστε ὀρθόδοξο ἔθνος, πρέπει νά τό κάνουμε ὄχι μονάχα μέ τό περήφανο ὄνομά μας, ἀλλά καί μέ τό ταπεινό καί καθαρό πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τῆς ἁγιότητος καί τῆς ἀγαθοσύνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου