Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Αὐτὸ τὸ κεφάλαιο τῆς σωτηρίας ποὺ ἀνοίγεται γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἂς τὸ ἀξιοποιήσουμε κατάλληλα, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτελέσει τὴν πραγματικὴ εἴδηση στὴ ζωή μας. Μιὰ εἴδηση, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ μᾶς συντάξει μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως συντάχθηκε καὶ ἡ Θεοτόκος, ὁδηγώντας μας στὴ σωτηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου