Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

«Εκκλησία Κρήτης, 1866-1913: από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση»


από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης 

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 οι εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Εκκλησία Κρήτης, 1866-1913: από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση», που οργάνωσε  η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτούργησε και έκθεση ιστορικών τεκμηρίων της εποχής.
Η Κρήτη την περίοδο 1866-1913, από επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο αγώνων και επαναστάσεων, έγινε τμήμα του ελληνικού κράτους. Στο εν λόγω συνέδριο παρουσιάστηκαν 18 εισηγήσεις ενώπιον συμμετέχοντος κοινού και  εξετάστηκε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που άπτονται της Εκκλησίας Κρήτης, και όχι μόνο, στο πλαίσιο της μετάβασης από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση και υπό το πρίσμα του ενωτικού αιτήματος.

  Συγκεκριμένα, το «επισκοπικό ζήτημα» στην Εκκλησία Κρήτης βρίσκεται σε στενή σχέση και συνάρτηση με τις ιστορικές εξελίξεις στο β΄ μισό του 19ου αιώνα και υπογραμμίζει το ρόλο του λαϊκού στοιχείου, του επαναστατικού πνεύματος της εποχής και του εθνικού κέντρου της Αθήνας στην επιλογή των επισκόπων. Στο συνέδριο υπογραμμίστηκε ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως εθναρχικό κέντρο που διατήρησε την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του Ελληνισμού και αναδείχθηκαν τα εθνικά οράματα, τα σχετικά με την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και τη θρησκευτική πίστη μέσα από θούριους του Κρητικού Αγώνα. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι έννοιες του «έθνους» μέσα από επιμνημόσυνους λόγους του Ελευθερίου Βενιζέλου και εξετάστηκε το ζήτημα της μισθοδοσίας των αρχιερέων, το Σχέδιο του Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Εκκλησίας και οι τροποποιήσεις του, η εθναρχούσα εκκλησιαστική πολιτική στο Σύνταγμα του 1899, όπως και οι εθναρχικές και εθνικές ιδέες μέσα από λόγους αρχιερέων της εποχής. Στο συνέδριο αναδείχθηκαν, επίσης, σημαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες, σημεία αναφοράς και σύμβολα της τοπικής Εκκλησίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στην κοινωνική συμβίωση ομάδων με διαφορετικό θρήσκευμα και στην εθνική αυτοσυνειδησία, όπως φανερώνεται σε αγιολογικά κείμενα της εποχής. Επιπλέον, εξετάστηκε η εκκλησιαστική τέχνη της περιόδου και οι εθναρχικές και εθνικές συνιστώσες της, καθώς και οι ιδεολογικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις της διδασκαλίας της εκκλησιαστικής μουσικής σε αναφορά και με τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Μπαλαμπάνη, η σχέση Πολιτικής και Εκκλησίας και ο ρόλος των «ευεργετών» Αθηνάς και Πανανού Θεοδουλάκη.

  Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, τον υπεύθυνο του Οπτικοακουστικού Τμήματος της βιβλιοθήκης Ιωάννη Αλεξανδράκη και όλους όσοι βοήθησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου