Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η Εκκλησία:
Υβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται.
Δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει.
Κλυδωνίζεται αλλ' ου καταποντίζεται.
Χειμάζεται, αλλ'  ναυάγιο ουχ υπομένει.
Παλαίει, αλλ' ουχ ηττάται.
Πυκτεύει αλλ'  ου νικάται.

(Ιερός Χρυσόστομος)

    Η Εκκλησία ιδρύθηκε με το Σταυρό του Ενός και συνεχίζεται -  πρέπει να συνεχίζεται - με το σταυρό όλων μας.

(Αλέξανδρος Τσιριντάνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου