Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣἉγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ
Ὅσο κανείς ἀσκεῖται, τόσο ἀναγνωρίζει τήν ἀδυναμία του. Καί ὅσο ἀναγνωρίζει τήν ἀδυναμία του, τόσο πλουτίζει σέ ταπείνωσι καί κατάνυξι. Καί ὅσο ἀποκτᾶ ταπείνωσι καί κατάνυξι, τόσο φωτίζεται ἡ διάνοιά του καί διαπιστώνει ὅτι χωρίς τόν Κύριο δέν εἶναι τίποτα καί δέν ἔχει τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου