Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Αγιογραφική Αλφάβητος!Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου.
Νά αγαπάς Κύριο τον Θεό σου. (Ματθ. κβ΄ 37)
   Βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού.
Τούς βέβηλους μύθους που είναι για τις γριές να τους αποφεύγεις. (Α΄ Τιμ. δ΄ 7)
   Γύμναζε σεαυτόν πρός ευσέβειαν.
Νά γυμνάζεις (εξασκείς) τον εαυτό σου στην αληθινή ευσέβεια. (Α΄ Τιμ. δ΄ 7)
   Δούλον Κυρίου ου δεί μάχεσθαι.
Οδούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί και να ερίζει. (Β΄ Τιμ. β΄ 24)
   Εν καιρώ αμαρτημάτων δείξον επιστροφήν.
Όταν αμαρτήσεις δείξε μετάνοια κι επιστροφή πρός τον Κύριο. (Σοφ. Σειράχ ιη΄ 21)
   Ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρείττονα.
Νά επιθυμείτε με ζήλο (καί να προσπαθείτε ν’ αποκτήσετε) τα καλύτερα χαρίσματα. (Α΄ Κορ. ιβ΄ 31)
   Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστιν.
Ηαγάπη και η προσκόλληση στον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα πρός τον Θεό. (Ιακ. δ΄ 4)
   Θησαυρίζετε δε υμίν θησαυρούς εν ουρανώ.
Νά θησαυρίζετε όμως για τον εαυτό σας και ν’ αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανό. (Ματθ. στ΄ 20)
   Ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός.
ΟΘεός αγαπά εκείνον, που δίδει με καλωσύνη και γλυκύτητα. (Β΄ Κορ. θ΄ 7)
   Καί από καταλαλιάς φείσασθε γλώσσης.
Καί φυλάξτε την γλώσσα σας από την κατάκριση. (Σοφ. Σολ. α΄ 11)
   Λέγω υμίν μη ομόσαι όλως.
Σάς λέγω να μην ορκίζεσθε ποτέ. (Ματθ. ε΄ 34)
   Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.
Μακάριοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. (Ματθ. ε΄ 7)
   Νίκα εν τώ αγαθώ το κακόν.
Νά νικάς το κακό με την καλωσύνη και τ’ αγαθά σου έργα. (Ρωμ. ιβ΄ 21)
   Ξέναις διδαχαίς μη παραφέρεσθε.
Νά μη παρασύρεστε από διδασκαλίες ξένες πρός την δική μας. (Εβρ. ιγ΄ 9)
   Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται.
Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί (από τον Θεό) και θα καταδικασθεί. (Λουκ. ιη΄ 14)
   Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας.
Κάνετε έργα άξια και σύμφωνα με την μετάνοιά σας. (Λουκ. γ΄ 8)
   Ρίζα πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.
Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. (Α΄ Τιμ. στ΄ 10) 
   Σωφρονήσατε και νήψατε εις τάς προσευχάς.
Προσπαθείτε να ζείτε με σωφροσύνη, να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι στις προσευχές.  (Α΄ Πέτρ. δ΄ 7)
   Τέκνον εν αρρωστήματί σου εύξαι Κυρίω.
Παιδί μου, όταν αρρωστήσεις παρακάλεσε τον Κύριο. (Σοφ. Σειράχ λη΄ 9)
   Υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ.
Ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία και δουλεία. (Α΄ Κορ. θ΄ 27)
   Φεύγετε την πορνείαν.
Αποφεύγετε (μέ όλη σας την δύναμη) την πορνεία. (Α΄ Κορ. ς΄ 18)
   Χριστού ευωδία εσμέν τώ Θεώ…
Είμαστε ευωδία Χριστού ενώπιον του Θεού. (Β΄ Κορ. β΄ 15)
   Ψαλώ τώ Θεώ μου έως υπάρχω.
Θά υμνολογώ τον Θεό μου έως να υπάρχω. (Ψαλμ. ργ΄ 33)
   Ώρα ημάς εξ ύπνου εγερθήναι.
Είναι ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της πνευματικής ραθυμίας. (Ρωμ. ιγ΄ 11)

πηγη: pneumatikes-selides.blogspot.com
https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/2022/05/blog-post_183.html
synaxipalaiochoriou.blogspot.com
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου