Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Σ’ αγαπώ σημαίνει ...

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» (Κορ.Α’ 13,4)
Κι όμως το δικά μας «σ’ αγαπώ» τις πιο πολλές φορές σημαίνει, «εσύ μου ανήκεις».

Ενώ «σ’αγαπώ» θα έπρεπε να σημαίνει «εγώ σου ανήκω».

Σκεφτείτε ότι πολλές φορές λέμε σε κάποιον χαριτολογώντας «σ’αγαπώ τόσο πολύ που θέλω να σε φάω», ενώ ο πραγματικά αγαπών άνθρωπος θα έλεγε «σ’αγαπώ τόσο πολύ που εάν θέλεις μπορείς ακόμα και να με φας».

Αυτό δεν κάνει και ο Χριστός μας;
Μας λέγει «Λάβετε φάγετε…», «Ποίετε εξ αυτού πάντες…».
Ο Χριστός μας προσφέρεται εις βρώσιν και πόσιν. “Εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον”. Τόσο πολύ μας αγαπά…
Αυτή είναι αγάπη, αυτό σημαίνει τελικά «σ’αγαπώ».

αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου