Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Θα βρεθούν πολλοί που θα εναντιωθούν κατά του θεομάχου...


  «Δέν θά βρεῖς γενικῶς σέ καμμία γενιά νά ἔχουν λιγοστεύσει οἱ εὐσεβεῖς καί οὔτε θά παύσουν νά ὑπάρχουν ἀκόμη καί κατά τόν ὀλέθριο ἐρχομό τοῦ θεομάχου ἀντίχριστου. 
 Ἀκόμη καί τότε θά βρεθοῦν πολλοί πού θά ἐναντιωθοῦν κατά τοῦ θεομάχου μέ τά γερά ὅπλα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Σωτήρα Χριστό, θά ντροπιάσουν τόν ἀσεβῆ μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί θά στεφανωθοῦν μέ δάφνες φωτεινότερες ἀπό ἐκεῖνες τῶν παλαιῶν ἱερομαρτύρων.
  Διότι θά ἐναντιωθοῦν σέ ἐκεῖνον τόν δεινό διώκτη πού μέ ἦθος σκληρό καί θηριῶδες θά ξεχωρίζει ἀπ΄ ὅλους τούς προηγούμενος βασανιστές, θά ὑποστοῦν δέ σκληρότατα βασανιστήρια».

 Άγιος Μάξιμος ο Γραικός
 (Τα Άπαντα Τόμος Γ΄ 70-71)
https://proskynitis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου