Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Όταν αρχίζει κανεὶς να ζει κατά Χριστόν, τότε...


Ὅταν ἀρχίζει κανεὶς νὰ ζεῖ κατὰ Χριστόν, τότε τὸν ἀποβάλλει ἡ κοινωνία. Ὅμως, τότε ἀποκτᾶ ἄλλη κοινωνία, γιατί καὶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε τὴν δική µας κοινωνία. Δὲν χάνουμε τίποτε καὶ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. 

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
https://ixthis3.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου