Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

“Βρέφος βλέπω και Θεόν μου γνωρίζω … “


Βρέφος βλέπω καὶ Θεόν μου γνωρίζω, βρέφος θηλάζον καὶ τὸν κόσμον διατρέφον, βρέφος κλαυθμυρίζον καὶ κόσμῳ ζωὴν καὶ χαρὰν χαριζόμενον, βρέφος σπαργανούμενον καὶ τῶν σπαργάνων με τῆς ἁμαρτίας λυτρούμενον, βρέφος ἐν ἀγκάλαις μητρὸς μετὰ σαρκὸς ἀληθῶς ἀνελλιπῶς ἐπὶ γῆς, καὶ αὐτὸν καὶ ἐν κόλποις τοῦ Πατρὸς ἀληθῶς καὶ ἀνελλιπῶς ἐν οὐρανοῖς.

Μεταγραφή:
Βρέφος βλέπω και Θεόν μου γνωρίζω, βρέφος που θηλάζει και τον κόσμο διατρέφει, βρέφος που κλαίει και στον κόσμο ζωή και χαρά χαρίζει, βρέφος σπαργανωμένο και από τα σπάργανα (τύλιγμα) της αμαρτίας με λυτρώνει, βρέφος μέσα στην αγκαλιά της μητέρας μαζί με την σώμα (Του) αληθινά ανελλιπώς πάνω στην γη, και το Ίδιο και στους κόλπους του Πατρός αληθινά και ανελλιπώς στους ουρανούς.

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΧΟΝ
https://proskynitis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου