Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

«Τῆς δέ εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός»


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Γλυκύτατε Σωτήρα μου, Ἐσύ πού καταδέχτηκες νά κατεβεῖς ἀπό τούς οὐρανούς γιά νά ὑπηρετήσεις τό ἀνθρώπινο γένος! Δέν κήρυξες μόνο στό ναό τήν οὐράνια ἀλήθειά Σου, ἀλλά διέτρεξες τίς πόλεις καί τά χωριά. Δέ στέρησες κανέναν ἀπό τή διδασκαλία Σου. Ἐπισκέφτηκες τά σπίτια ὅλων, καί ἰδιαίτερα ἐκείνων τῶν ὁποίων τή θερμή μετάνοια προεῖδες μέ τή θεία ματιά Σου. Δέν περιορίστηκες στό σπίτι Σου, άλλά προχώρησες σέ ἀγαπητικό διάλογο μέ ὅλους.
Ἀξίωσέ μας καί μᾶς νά βρεθοῦμε σέ ἀγαπητικό διάλογο μέ τό λαό Σου, ὥστε καί μεῖς οἱ ἱερεῖς νά μήν κλειστοῦμε στά σπίτια μας, μακριά ἀπό τό λαό Σου, σά νά ζοῦμε σέ κάστρα ἤ σέ φυλακή καί νά βγαίνουμε μόνο γιά νά λειτουργοῦμε στήν ἐκκλησία ἤ νά ἱεροπράττουμε στά σπίτια τῶν ἄλλων μόνο ἀπό καθῆκον, διαβάζοντας μόνο τίς καθιερωμένες εὐχές.
Τά χείλη μας πρέπει νά ᾿ ναι ἀνοιχτά σέ ἐπικοινωνία μέ τούς ἐνορίτες μας μέ πνεῦμα πίστης κι ἀγάπης. Πρέπει ἡ χριστιανική μας ἀγάπη γιά τά πνευματικά μας παιδιά ν᾿ ἀνοιχτεῖ καί νά ἐνισχυθεῖ ἀπό τή λογική, ἐλεύθερη καί πατρική συνομιλία μας μαζί τους. 
Κύριε, ἄπειρη Ἀγάπη μας, πόση γλυκύτητα, πόση χαρμονή βρίσκεται κρυμμένη στήν πνευματική συνομιλία πού θερμαίνεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ πνευματικοῦ πατέρα πρός τά πνευματικά παιδιά του!
Πῶς εἶναι δινατό νά μήν ἀγωνιζόμαστε μ᾿ ὅλη μας τή δύναμη στή γῆ γιά ν᾿ ἀπολαύσουμε τέτοια μακαριότητα;
Κι αὐτή ἀκόμα δέν εἶναι παρά ἡ ἀμυδρή ἀρχή, μιά ἀχνή εἰκόνα τῆς οὐράνιας μακαριότητας τῆς ἀγάπης.
Ν᾿ ἀγαπᾶς ἰδιαίτερα τήν κοινωνία τῶν καλῶν ἔργων, τόσο τῶν ὑλικῶν ὅσο καί τῶν πνευματικῶν.
«Τῆς δέ εὐποιΐας καί κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Ἑβρ. Ιγ΄ : 16).

http://hristospanagia3.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου