Σάββατο 6 Αυγούστου 2016

"Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη"


Γερόντισσας Χαριθέας

Μιά ἁπλή καλή κουβέντα πού θά ποῦμε στόν ἄλλο, μια σύντομη προσευχή πού θά κάνουμε γιά τήν ψυχή του, εἶναι εὐπρόσδεκτα στόν Θεό καί ἀναπαύουν τόν συνάνθρωπό μας. Ὅλοι εἴμαστε ἀσθενεῖς καί εἶναι πολύ σημαντικό νά αἰσθάνεται ὁ ἄλλος ὅτι τόν ἀγαπᾶς, ὅτι τόν συμπαθεῖς.
Αὐτή ἡ σχέση μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους δείχνει καί τήν στάθμη τοῦ δοσίματός μας στόν Χριστό. Τό ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, πρέπει νά βρίσκεται στό κέντρο τῆς ζωῆς μας, γιατί, ἄν δέν ἀγαπήσουμε τούς ἀδελφούς μας πού τούς βλέπουμε καθημερινά, πού ζοῦμε καί μοιραζόμαστε τά πάντα, πῶς θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό: Μόνο μέσω τῆς ἀγάπης βρίσκει εὔκολα ὁ ἄνθρωπος τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν σωτηρία». 

http://isagiastriados.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου