Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, πού τόσο ἐξυμνεῖ τήν Θεοτόκο, γράφει σέ μία ὁμιλία του, ὅτι ἡ Παναγία γίνεται «τοῖς λυπουμένοις εὐμενές Παραμύθιαν, πᾶσι τοῖς αἰτοῦσιν ἑτοίμη βοήθεια». Εἶναι πολύ κοντά στούς ἀνθρώπους. Αἰσθάνεται τόν πόνο καί τίς θλίψεις μας. Ἀγκαλιάζει τούς πάντες καί εἶναι ἕτοιμη μέ τήν παρρησία Της πρός τόν Θεό νά λύσει κάθε ἐπώδυνη κατάσταση τῆς ζωῆς. Ἐπιβλέπει ἀπό ψηλά μέ συμπόνοια καί ὡς φιλόστοργη Μητέρα ἐνδυναμώνει τίς ψυχικές μας δυνάμεις, θεραπεύει τά σωματικά μας πάθη, πραΰνει τούς πόνους, γεμίζει τίς ψυχές τῶν ἀδυνάμων μέ πίστη καί ἐλπίδα.
«Σύ εἶσαι βοηθός ἁμαρτωλῶν ἀντίληψις καί ρύστις» ψάλλει πρός Αὐτήν ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Καί συνεχίζει: «Πρόσδεξαι δεήσεις ἁμαρτωλῶν καί μή ἀπορρίψης Θεοτόκε τάς προσευχάς τῶν ἐπικαλουμένων τό θεῖον Ὄνομά Σου. Πλήρωσον τάς αἰτήσεις Ἄχραντε Δέσποινα». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου