Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Ποιός είναι ο καλύτερος διδάσκαλος της προσευχής;


Είναι αυτή η ίδια η προσευχή, όπως λέγη ο άγιος Μακάριος ο Μέγας: «Εγώ ξέρω ότι δεν γνωρίζεις να προσεύχεσαι, αλλά προ­σευχήσου όπως μπορείς και συχνότερα και μόνη της η προσευχή θα σε διδάξει να προσεύχεσαι». Συνεπώς λοιπόν, να προσευχώμεθα ό­πως μπορούμε και όσο συχνότερα είναι δυνατόν και βλέποντας ο Θεός τον ζήλο μας θα μας βοηθήση να αποκτήσουμε την αληθινή της καρδιάς προσευχή και το δώρο των δακρύων. […]

Πηγή: Γέροντος Κλεόπα, Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Κλεόπα»

Πηγή: http://synaxipalaiochoriou.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου