Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Ιησούς Χριστός: Ο Υιός και Λόγος του Θεού


«Αὓτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἳνα γινώσκωσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν». Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Α´ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν τη μαρτυρία τους υπέρ της πίστεως ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Σπυρίδων, ο θαυματουργός.
Η Σύνοδος, εν Αγίων Πενύματι, εξέφρασε την παραδοθείσα πίστη της Εκκλησίας και διατύπωσε τη δογματική διδασκαλία αυτής περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η αξία της Α´ Οικουμενικής Συνόδου βρίσκεται στο γεγονός, ότι περιφρούρησε τη ζωή από την αιρετική διδασκαλία του Αρείου και των οπαδών του, που δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων. Γιατί, όπως τόνισαν οι Άγιοι Πατέρες, αν ο Χριστός είναι κτίσμα, δηλαδή άνθρωπος, τότε πως μπορεί να σώσει τον άνθρωπο;
Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το όνομα του Χριστού φανερώνει ολόκληρη την Αγία Τριάδα. «Ἡ τοῦ Χριστοῦ προσηγορία τοῦ παντός ἐστιν ὁμολογία. Δηλοῖ γάρ τόν τε χρίσαντα Θεόν καί τόν χρισθέντα Υἱόν καί τό χρῖσμα, τό Πνεύμα» (Μέγας Βασίλειος). Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ αποκαλύφθηκε σε μάς στο πρόσωπο του Χριστού με τη σάρκωσή Του. Ο Σαρκωμένος, λοιπόν, Λόγος του ΘΕού, ο ιστορικός Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι ακριβώς η ουσία της Αποκαλύψεως του Θεού, η ουσία της πίστεως.
(Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου