Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Ποιο είναι το όνομα του Θεού;


Ένας σύγχρονος θεολόγος γράφει πως μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή το μυστήριο του Τριαδικού Θεού θα αποκαλυπτόταν πλήρως. Η αρχιερατική προσευχή είναι η ένθεος ανάπτυξη του δόγματος του Τριαδικού Θεού. Είναι η φανέρωση της ζωαρχικής Τριάδος. Η Θεότητα έχει μία ουσία και τρία πρόσωπα, δηλαδή τον αγέννητο Πατερά, τον Υιό που γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Πηγή της Θεότητος είναι ο Πατέρας. Χρονικώς όμως δεν έχουν διαφορά τα τρία Πρόσωπα. Στο πρόσωπο του Υιού φανερώθηκε και ο Πατέρας. Ο Υιός είναι σοφία, όσιος, άκακος, οικτίρμων, άγιος, αγαθός. «Ἐγνώσθη ταῦτα ὑπάρχων καί ὁ γεννήσας αὐτόν», δηλαδή αποκαλύφθηκε πως αυτές τις ενέργειες τις έχει κι ο Πατέρας που υπερφυώς Τον γεννά, λέγει κάποιος από τους Πατέρες. Οι Ιουδαίοι γνώριζαν το Θεό, αλλά δεν Τον γνώριζαν ως Πατέρα, μάλλον ως Δημιουργό Τον γνώριζαν. Ο Υιός φανέρωσε τον Πατέρα, και με λόγια και με έργα έκανε τον εαυτό Του γνώριμο σε όλους. Επειδή, λοιπόν, ο Χριστός απέδειξε τον εαυτό Του Υιό του Θεού, παράλληλα και «Πατέρα έκεῖνον συναπεδείκνυε», δηλαδή φανέρωνε και τον Πατέρα Του, γράφει ο άγιος Θεοφύλακτος. Δοξάζεται ο Πατέρας δια του Υιού.
(Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 2002)α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου