Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Προσευχή... η υπέρτατη τέχνη


Ω Πνεύμα Άγιο, αιώνιε Βασιλιά
Που δίνεις την αιώνια ζωή
Επίβλεψε με το αμέτρητο έλεός σου
Στις αδυναμίες της φύσεώς μας.
Φώτισέ μας και αγίασέ μας.
Το φως της γνώσεώς σου
Ας λάμψει στις σκοτισμένες καρδιές μας
Και στα πήλινα σκεύη της φύσεώς μας
Φανέρωσε την ακατανίκητη δύναμή σου.
Η προσευχή είναι μια ατέλειωτη δημιουργία, υπέρτατη τέχνη.
Επανειλημμένα λαβαίνουμε πείρα μιας ενσυνείδητης κινήσεως προς τα πάνω, προς το Θεό
Που σαν επακόλουθο έχει την κάποια απομάκρυνσή μας από το φως του.
Πότε- πότε αισθανόμαστε την ανικανότητα του νου μας να υψωθεί σ΄ αυτόν.
Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε τον εαυτό μας σε κατάσταση παραφροσύνης .
Μου έδωσες, Κύριε, την εντολή της αγάπης, αλλά δεν υπάρχει μέσα μου δύναμη γι΄ αγάπη.
Έλα και κάνε πραγματικότητα σ’ εμένα όσα συ μου παρήγγειλες
Γιατί η εντολή σου είναι πάνω από τις δυνάμεις μου.
Ο νους μου είναι τόσο ανίσχυρος να σε αντιληφθεί.
Το πνεύμα μου δεν μπορεί να δει μέσα στα μυστήρια της βουλήσεώς σου.
Οι μέρες μου περνούν σ΄ ένα ατέλειωτο αγώνα.
Βασανίζομαι από το φόβο μήπως σε χάσω εξαιτίας των εσωτερικών κακών σκέψεών μου.
Μερικές φορές η προσευχή φαίνεται να χαλαρώνει και τότε κραυγάζουμε:
"Τάχυνον επ΄ εμέ ο Θεός".
Αλλ΄ εάν δεν απομακρυνθούμε από το κράσπεδο του ιματίου του, η βοήθεια θα έλθει.
Είναι ζωτικό να ζούμε  "εν τη προσευχή"
Για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με σθένος στην καταστρεπτική επίδραση του έξω κόσμου.
Η προσευχή δεν μπορεί ν΄ αποτύχει να αναζωογονήσει τη θεία πνοή
Που ο Θεός ενεφύσησε στον Αδάμ, με τη δύναμη της οποίας ο Αδάμ έγινε "ψυχή ζώσα" (Γεν.2,7). Τότε το αναγεννημένο πνεύμα μας θα θαυμάσει το ύψιστο μυστήριο του ‘Οντος
Και οι καρδιές μας θα ηχήσουν τον ψαλμικό ύμνο των θαυμαστών έργων του Κυρίου.
Θα κατανοήσουμε την έννοια των λόγων του Κυρίου:
"Εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν" ( Ιωάν. 10,10 ) .
Αλλά αυτή η ζωή είναι γεμάτη παράδοξα, όπως και όλη η διδασκαλία του Ευαγγελίου.
"Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην , και τι θέλω ει ήδη ανήφθη" ( Λουκ. 12,49).
Αν δεν περάσουμε μέσα απ΄ αυτή τη φωτιά
Και δεν κατακαύσουμε τα πάθη που έχουμε ένεκα της πτώσεως της φύσεώς μας
Δεν θα δούμε τη φωτιά να μεταμορφώνεται σε φως.
Γιατί δεν έρχεται το φως πρώτο, αλλά η φωτιά.
Στην κατάσταση της πτώσεως, η φωτιά προηγείται από το φως.
Ας δοξάσουμε επομένως το Θεό γι΄ αυτό ,την καταστρεπτική φωτιά.
Δεν γνωρίζομε εξ ολοκλήρου αλλά μόνον "εκ μέρους" ( Α΄Κορ. 13,9)
Ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας τους θνητούς
Να γίνουμε "υιοί αναπαύσεως" ( Λουκ. 20,36 ) να βασιλέψουμε με το Χριστό.
Όμως όσο οδυνηρή και αν είναι αυτή η αναδημιουργία
Όσο απελπιστική και σπαρακτική η πορεία και γεμάτη αγωνία, είναι πράγματι ευλογημένη.
Η πολυμάθεια απαιτεί μακρά εργασία
Αλλά η προσευχή είναι σε πολλαπλάσιο βαθμό δυσκολότερη να γίνει κτήμα μας.
Όταν τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές γίνουν για μας πραγματικότητα
Βλέπουμε πόσο αφελείς ήταν οι μέχρι τώρα θέσεις μας για το Θεό και για την "εν αυτώ" ζωή μας. Τόσο πολύ η πραγματικότητα υπερέχει από τη γνώση του ανθρώπου.
Οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου
Ουκ ανέβη, α ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν» ( Α΄Κορ. 2,9 ).
Ακόμα και ένας ψίθυρος του Θείου, είναι δόξα, πέρα από κάθε σύγκριση
Σε σχέση με κάθε περιεχόμενο της μακρά από το Θεό ζωής.
Στενός είναι ο δρόμος και γεμάτος αγκάθια και θλίψεις.
Θα έχουμε πολλούς αναστεναγμούς στο δρόμο.
Ο βασικός φόβος ο οποίος είναι "αρχή σοφίας" ( Ψαλμ. 111,10 )
Θα κυριέψει τις καρδιές μας
Θα ανατρέψει ολόκληρο το είναι μας εξωτερικεύοντάς το
Για να συγκεντρώσει την προσοχή σ΄ αυτά που συμβαίνουν μέσα μας.
Ανίκανοι ν΄ ακολουθήσουμε το Χριστό στεκόμαστε για λίγο τρομαγμένοι.
"Προάγων ο Ιησούς τους μαθητάς αυτοί εθαμβούντο και ακολουθούντες εφοβούντο" (Μαρκ.10,32).
Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει τις θλίψεις αν θέλει να γεννηθεί σε μια νέα ζωή εν Θεώ
Εάν θέλουμε να μεταμορφώσουμε το φυσικό μας σώμα σε πνευματικό σώμα.
Όπως είπε ο Άγιος Παύλος:
"Σπείρεται σώμα ψυχικόν, εγείρεται σώμα πνευματικόν" ( Α΄Κορ. 15,44 ).
Μόνο η δύναμη της προσευχής υπερνικά την αντίσταση της ύλης
Και ελευθερώνει το πνεύμα από αυτό τον περιορισμένο και αδρανή κόσμο
Σε ανοικτούς χώρους που λάμπουν στο φως.
Το πνεύμα παραπλανάται από τις δοκιμασίες, οι οποίες επισυμβαίνουν στον αγώνα μας για προσευχή. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς την αιτία και το είδος τους.
Μέχρι ότου μπούμε "εις το θυσιαστήριο του θεού" ( Ψαλμ. 72,17 )
Πολλές φορές θα δειλιάσουμε
Επειδή δεν είμαστε βέβαιοι ότι τα έργα μας είναι αρεστά στον πανάγιο Θεό.
Αφού δεν είμαστε απαλλαγμένοι από την αμαρτία
Μπορούμε μόνο να σκεφτόμαστε ότι τα δικά μας σφάλματα είναι εκείνα
Που προκαλούν τις καταιγίδες που μαίνονται γύρω μας.
Ο απόστολος Πέτρος υπενθύμισε στους πρώτους χριστιανούς
Που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, ότι "πνεύμα δόξης" ( Α΄ Πετρ.4,14) επεκάθισε σ΄ αυτούς.
Ένα πράγμα όμως είναι πέρα από κάθε αμφιβολία
Ότι θα έλθει η ώρα ,που όλες οι δοκιμασίες και οι ταραχές θα εξαφανιστούν στο παρελθόν.
Τότε θα δούμε ότι οι πιο οδυνηρές περίοδοι της ζωής μας ήταν οι πιο καρποφόρες
Και θα μας συνοδεύουν πέρα από τα όρια αυτού του κόσμου
Και θα γίνουν θεμέλια της βασιλείας "μη σαλευόμενα" ( Εβρ. 12,28 ).
Ο παντοδύναμος Θεός μας κάλεσε από την ανυπαρξία.
Εκ φύσεως είμαστε άδειοι ,παρ΄ όλα αυτά όμως
Περιμένουμε από το Θεό να μας σέβεται και να μας υπολογίζει.
Ξαφνικά ο Παντοδύναμος αποκαλύπτει τον εαυτό του με άπειρη ταπεινότητα.
Το όραμα υπερχειλίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας και από ένστικτο υποκλινόμαστε με λατρεία. Ακόμα και αυτό δεν φαίνεται αρκετό
Αλλά οπωσδήποτε όσο περισσότερο προσπαθούμε να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας μπροστά του
Ακόμα υστερούμε μπροστά στην ταπείνωσή του.
Η προσευχή σ΄ αυτόν το Θεό της αγάπης και της ταπεινώσεως υψώνεται
Από τα βάθη της υπάρξεώς μας.
Όταν η καρδιά μας γεμίσει με αγάπη για το Θεό
Είμαστε εξ ολοκλήρου ενημερωμένοι ότι βρισκόμαστε κοντά του
Αν και γνωρίζομε πολύ καλά ότι είμαστε "σποδός" (Γεν. 3,19 ).
Όμως στο ορατό σχήμα της φύσεώς μας
Ο αθάνατος Θεός περιέγραψε την εικόνα της αόρατης υπάρξεώς του
Και έτσι αντιλαμβανόμαστε την αιωνιότητα.
Με την προσευχή εισερχόμαστε στη Θεία ζωή
Και ο Θεός προσευχόμενος μέσα μας είναι η αδημιούργητη ζωή, η οποία μας διαπερνά.

Αρχιμανδρίτης  Σωφρόνιος Σαχάρωφ
http://lllazaros.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου