Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Τίποτε κακό δεν δημιούργησε ο Θεός


Το κακό δεν υπάρχει στη φύση, ούτε είναι κανείς πλασμένος κακός. Τίποτε κακό δεν δημιούργησε ο Θεός . 

Όταν κάποιος επιθυμήσει στην καρδιά του το κακό και δώσει έτσι υπόσταση στο ανυπόστατο, τότε αρχίζει να υπάρχει, όπως ακριβώς το θέλησε αυτός που το δημιουργεί. 

Πρέπει επομένως να φροντίζουμε πάντοτε να έχουμε στη μνήμη μας τον Θεό και να πολεμούμε τη συνήθεια για το κακό. 

Αυτό μπορεί να γίνει γιατί η φύση του καλού είναι πιο δυνατή από τη συνήθεια για το κακό, αφού το καλό υπάρχει ενώ το κακό δεν υπάρχει, παρά μόνο όταν το κάνουμε.

Άγιος Διάδοχος Φωτικής

2 σχόλια: